ČLENOVÉ VÝBORU

PŘEDSEDKYNĚ:
Ivana Zadinová – zadinova.i@seznam.cz

 

ČLENOVÉ:
Mgr. Petr Mach – petr.mach@zshlavkova.eu
Petr Roh – roh.p@seznam.cz
Roman Porubský
Ing. Slávka Farkašová – pmf.as@seznam.cz
Vojtěch Balog
Jaroslav Peca – j.peca@centrum.cz
Robert Rolínek
Richard Kosík – kosik.richard@seznam.cz
Roman Tatovský – roman.tatovsky@seznam.cz