Dne 30.4.2013 jsme poprvé ve Vernéřově pořádali akci Pálení čarodějnic. Návštěvníků přišlo i přes nepřízeň počasí hodně, což nás velmi potěšilo. Zvečera všechny pobavila country hudba a v pozdějších hodinách oblíbené disco. Ráda bych poděkovala členům osadního výboru, kteří se podíleli na přípravě akce a dále i ostatním, kteří přiložili ruku k dílu: rodině Farkašových, p. Václavovi Hlaváčovi a Petrovi Machovi ml. za pomoc při stavění májky. Honzovi Zemanovičovi za přípravu dřeva a dalších prací. Martině Štěpánkové a Líbě Tatovské za kostýmy a rozdávání sladkostí příchozím dětem, mému manželovi Vladimíru Posekanému, že se zhostil propagace akce. Děkuji také panu Kadlecovi za poskytnutí elektrické přípojky. Ašské služby s.r.o. jako vždy ochotně pomohly, kde bylo třeba a poskytly elektrocentrálu. Děkuji hlavně všem návštěvníkům a s osadním výborem Vernéřov, Horní a Dolní Paseky doufáme, že nám zachováte přízeň. Ilona Posekaná